web design templates

Polityka Prywatności

Serwis czubkowski.com szanuje prywatność użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności określa w jaki sposób mogą być zbierane i wykorzystane dane użytkowników oraz jak użytkownicy mogą chronić swoją prywatność.

1. Korzystając z serwisu www.czubkowski.com akceptujesz zasady Polityki Prywatności. 

2. Dane użytkowników gromadzone są na dwa sposoby: 

Dobrowolnie – są to dane przekazywane poprzez formularze rejestracyjne do serwisu lub newslettera. 

Uzyskiwane w czasie korzystania przez użytkownika z serwisu – informacje gromadzone w dziennikach serwera. Pliki cookies (ciasteczka) zbierają informacje statystyczne, które później wykorzystywane są w celach analitycznych.

3. Przestrzegamy ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Do celów gromadzenia danych statystycznych oraz dalszej ich analizy możemy używać oprogramowania Google Analytics. Usługa ta działa w oparciu o pliki cookie, a zbierane przez nią dane są anonimowe. Google Analytics ma własną politykę prywatności. 

5. Dbając o bezpieczeństwo danych użytkowników, dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć serwis przed nieuprawnionym dostępem, zwłaszcza przed dostępem do zgromadzonych danych dostępowych i statystycznych. Dostęp administratorski do baz danych i usług wykorzystujących dane użytkowników i statystyczne mają jedynie osoby desygnowane do obsługi tych usług. 

6. W serwisie znajduje się wiele odnośników do serwisów zewnętrznych. Zamieszczamy je w celu ułatwienia użytkownikom dostępu do szczegółowych danych na dany temat. Nie bierzemy przy tym odpowiedzialności za ich politykę prywatności i sposób jej realizacji. 

7. W przypadku zamiany Polityki Prywatności zmiany zostaną niezwłocznie wprowadzone również na niniejszej stronie.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Karol Czubkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Karol Czubkowski - Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Inflancka 5/5, 00-189 Warszawa. Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Karol Czubkowski - Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Inflancka 5/5, 00-189 Warszawa, NIP: 525-231-70-58