Logo

EN

Orzecznictwo – Szwecja: Ograniczenia prawa do panoramy

5 kwietnia, 2016

By kancelaria

With 0 comments

Szwedzki Sąd Najwyższy stwierdził, że organizacja non-profit Wikimedia narusza szwedzkie prawo autorskie przez bezpłatne udostępnianie bazy zdjęć miejsc publicznych, na których znajdują się wystawione na widok publiczny utwory stworzone przez pokrzywdzonych artystów. Powództwo zostało złożone przez stowarzyszenie artystów sztuk wizualnych Bildupphovsrätt i Sverige (BUS) , którego żądania zawarcia umowy licencyjnej na korzystanie ze zdjęć zgromadzonych w bazie Wikimedia i dokonywanie przez Wikimedia odpowiednich opłat nie zostały uwzględnione.

 

Oryginalnej zdjęcie: Jacob Truedson Demitz (w domenie publicznej), autor opracowania: Kevin Jacobsen licencja: CC BY-SA 4.0.

autor oryginalnego zdjęcia: Jacob Truedson Demitz (w domenie publicznej), autor opracowania: Kevin Jacobsen licencja: CC BY-SA 4.0.

 

Sąd uznał, że należąca do Wikimedia baza zdjęć może mieć znaczną wartość, w której udział powinni mieć również twórcy uwiecznionych na zdjęciach utworów wystawionych na widok publiczny. Sąd dokonał przy tym rozróżnienia potwierdzając przyznawane przez szwedzkie prawo uprawnienie do uwieczniania na fotografiach miejsc publicznych (panoramy) przez zwiedzających lub innego rodzaju publiczność oraz wskazując na konieczność uzyskania zgody twórców w przypadku działań polegających na tworzeniu bazy danych takich zdjęć, która jest dostępna bez jakichkolwiek ograniczeń.

 

Polskie prawo autorskie wprost wskazuje, że wolno rozpowszechniać utwory wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach, jednakże nie do tego samego użytku. Wskazać jednak należy na zasadę tzw. testu trójstopniowego wyrażonego w art. 35 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z tą zasadą, dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy. Nie można zatem wykluczyć podobnych spraw do tej omawianej w niniejszym wpisie na gruncie prawa polskiego.

 

Dyskusja o zakresie wolności panoramy toczy się obecnie w instytucjach Unii Europejskiej. Już pojawiły się głosy, że orzeczenie szwedzkiego Sądu Najwyższego powinno stanowić katalizator zmian w kierunku zapewnienia swobody korzystania z uwiecznień miejsc publicznych i składających się na nie elementów w całej Unii Europejskiej.

 

Comments are closed.


Karol Czubkowski - Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Inflancka 5 lok. 5, 00-189 Warszawa, NIP: 525-231-70-58