site templates free download
  • Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną zarówno dla przedsiębiorstw jak i dla osób prywatnych.
  • Specjalizujemy się w ochronie własności intelektualnej oraz zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, sporach sądowych (kredyty indeksowane do CHF), prawie farmaceutycznym, prawie reklamy oraz w prawie rodzinnym (rozwody). Pomagamy w negocjacjach i zawieraniu kontraktów.
  • Nasz zespół tworzą doświadczeni prawnicy - adwokaci i radcy prawni.

usługi

Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne w procesie rejestracji znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych (designu) zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim. Reprezentujemy Klientów przed organami krajowymi, europejskimi oraz przed sądami, w tym przed Sądem Unii Europejskiej w Luksemburgu. W celu zapobiegania naruszeniom praw naszych Klientów prowadzimy monitoring znaków towarowych i wzorów.

Jeśli chcesz zarejestrować znak towarowy lub wzór przemysłowy, albo Twoje prawa są naruszane, zachęcamy do kontaktu.

Czyny nieuczciwej konkurencji mogą negatywnie wpływać na wyniki finansowe oraz reputację przedsiębiorstw. Mogą być również traktowane jako praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów zagrożone karą pieniężną do 10% obrotu przedsiębiorcy.

Wykonujemy audyty działań przedsiębiorstw w celu identyfikacji potencjalnych ryzyk związanych z przestrzeganiem zasad uczciwej konkurencji. Analizujemy przypadki nieuczciwych działań konkurentów naszych klientów i reprezentujemy Klientów przed sądami przy dochodzeniu roszczeń opartych na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dotyczących w szczególności:

- wprowadzającego w błąd oznaczania przedsiębiorstwa;
- fałszywego lub wprowadzającego w błąd oznaczania pochodzenia towarów;
- naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa;
- przejmowania klientów lub pracowników;
- nieuczciwego naśladownictwa;
- rozpowszechniania nieprawdziwych informacji;
- nieuczciwej reklamy.

Reprezentujemy Klientów przed sądami m.in. w sprawach dotyczących:

- ochrony własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji;
- kredytów indeksowanych do CHF (tzw. "kredytów frankowych")
- naruszeń kontraktów;
- zapłaty długów;
- robót budowlanych
- rozwodów i prawa rodzinnego.

Jeśli wyrządzono Ci szkodę, zostałeś pozwany lub chcesz uniknąć procesu, skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji o możliwych działaniach. 

Pomagamy Klientom w sporządzaniu, analizie i negocjowaniu kontraktów, w szczególności:

- umów licencyjnych;
- umów dystrybucyjnych;
- umów najmu;
- umów o roboty budowlane;
- umów handlowych;
- umów dotyczących działań marketingowych i public relations. 

Jeśli planujesz zawarcie ważnej umowy, lub jeśli już ją podpisałeś bez konsultacji prawnej i zastanawiasz się jakie skutki ta umowa wywołuje, skontaktuj się z nami. 

Wspieramy Klientów w przygotowywaniu umów dystrybucyjnych oraz umów marketingowych dotyczących produktów leczniczych, suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 

Oceniamy materiały reklamowe oraz reprezentujemy Klientów w sprawach dotyczących reklam przed organami państwowymi i branżowymi (GIF, PASMI, Rada Reklamy).

Zapewniamy bieżącą obsługę firm zajmujących się badaniami klinicznymi, w tym sporządzanie i negocjowanie umów o badania kliniczne.

Przygotowujemy szkolenia prawne dla pracowników działów sprzedaży i marketingu. 

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami państwowymi, m.in. przed Głównym Inspektorem Farmaceutycznym i Urzędem ds. Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Zapewniamy wsparcie prawne w sprawach rodzinnych :
- rozwodowych;
- o podział majątku;
- dotyczących alimentów;
- dotyczących ustalenia kontaktów z dzieckiem, władzy rodzicielskiej czy istotnych spraw dziecka.

Wspieramy klientów również w sprawach spadkowych, w tym w sprawach dotyczących:
- nabycia spadku;
- zachowku;
- działu spadku.

Reprezentujemy klientów w sprawach karnych dotyczących znęcania się nad osobą najbliższą.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Nasz zespół

Pracujemy m. in. dla

Kontakt

Telefon: +48 792 942 177
Email: karol@czubkowski.com

Administratorem Twoich danych osobowych jest Karol Czubkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Karol Czubkowski - Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Inflancka 5/5, 00-189 Warszawa. Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Karol Czubkowski - Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Inflancka 5/5, 00-189 Warszawa, NIP: 525-231-70-58